Egypt – pyramidy

První egyptské pyramidy byli vybudovány již ve starověkém Egyptě za dob vlády panovníka Džosera z 3. dynastie a výstavba pyramid na území Egypta trvalo až do období vlády prvního krále 18. dynastie Ahmose I. Na území Egypta se pyramidy stavěli po dobu dlouhých 1500 let a sloužili jako hrobky králů a později i některých významných manželek či matek těchto panovníků. Žádná pyramida nebyla pouze samostatnou stavbou, ale vždy se nová pyramida stala součástí rozsáhlého komplexu propojených náboženských budov. Proto se dnes nehovoří o jedné pyramidě, ale vždy se používá výraz pyramidový kompolex. Každý z pyramidových komplexů měl vlastní architektonický plán a koncepčně se od sebe liší, ale ve všech těchto komplexech, kromě pyramidy samotné, byl zbudován údolní chrám, zádušní chrám, vzestupná cesta a tzv. satelitní pyramida.

Přesný počet egyptských pyramid není znám, ale do dnešního dne jich bylo objeveno 108 z nichž některé jsou polorozbořené, z jiných zůstaly pouze základní kameny a některé byli rozebrány a kameny byli použity k výstavbě nových budov. V Egyptě se nachází velké množství pyramid a jiných archeologických unikátů, které jsou doloženy písemnými prameny, ale doposud nebyli objeveny nebo identifikovány. Archeologové a badatelé se domnívají, že se na území Egypta v současnosti nachází asi 100 doposud neobjevených pyramid.

Původně řecké slovo pyramida vyjadřuje oheň, který pyramida svým tvarem připomíná. Plamen ohně v podstatě vytváří pyramidový tvar, který je však v případě pyramidy vytvářen několika stupni, a proto výraz stupňová pyramida. Výraz pyramida může pocházet od slova pyra, které znamená hrob či pohřební hranice. Egypťané pyramidy nazývají slovem al-háram.

Pyramidy-Gíza

Pyramidy v Gíze jsou bezesporu nejnámější, nejlépe zachované a nabízejí úchvatný pohled na jedny z nejkrásnějších památek Egypta. Po calá tisíciletí byli uctívány a obdivovány a v dnešní době jsou zapsány na seznamu mezi sedmi divy světa. Pyramidový komplex v Gíze tvoří společně se sfingou (tělo lva a hlava faraóna), která pyramidy v Gíze hlídá, úchvatný komplex starověkých egyptských staveb z doby 2700 let před Kristem.

Nejznámější a nejvyhledávanější veřejně přístupná Cheopsova pyramida (Velká pyramida) je největší a nejstarší z celého komplexu v Gíze. Po vstupu do temných chodeb tohoto monumentu prostoupí každým návštěvníkem duch starověkých dob a vzduch je zde nasycen zvláštní vůní a energií. Velká Cheopsova pyramida je vzkutku majestátní skvost, který fascinuje svou mohutností a architektonickou dokonalostí již několik tisíciletí.

V Gíze jsou k vidění i další pyramidy. Před prostřední Chefrenovou (Rachelovu) pyramidou kdysi býval zádušní chrám, ale dnes z něj zbyli už jen rozbořené kameny. Nejmladší a nejmenší pyramida v Gíze – Menkaureova je dost poškozená od vykradačů hrobek. Tři malé pyramidy sloužily jako hrobky pro příslušníky královské rodiny.

Svým honosným vzhledem a úchvatnou mohutností každého návštěvníka zaujme světoznámá sfinga, která má za úkol strážit celý pyramidový komplex. Světoznámá Sfinga byla vytesána z jednoho kusu kamene a představuje lidskou hlavu se lvím tělem.

V pyramidovém komplexu v Gíze, hned vedle Cheopsovi pyramidy se bylo zbudováno Muzeum sluneční bárky, kde je k vidění jediná dochovaná „pohřební“ loď. Pokud i po prohlídce pyramid a muzea nebudete mít úchvatných zážitků dost můžete si den spříjemnit třeba projížďkou na velbloudu nebo na koni po okolí.

V celém areálu pyramid v Gíze jsou přísně zakázány pokusy o výstup na pyramidu a to z důvodu ochrany pyramidy, ale i z bezpečnostního hlediska.

Pyramidy-Sakkára

Pyramidové pole pokračuje jižně od Gízy a nachází se zde i nejvýznamější, 7km dlouhé místo (cca 15ha), s nejstaršími královskými pohřebišti Egypta – Sakkára. V Sakkaře se nacházejí dvě nejstarší pyramidové hrobky Egypta a celého světa – první egyptská pyramida Džoserova a druhá nejstarší pyramida Sechemchetova.

Sákkara toho má hodně co nabídnout. Jednou z mnoha unikátů je nejstarší pyramida Egypta a celého světa – Džoserova stupňovitá pyramida. Džoserova pyramida byla jako první zbudována z vápence a své jméno zdědila po faraónu Džoserovi, který si ji nechal vystavět. Mumie faraóna Džosera nebyla příliš zachovalá a zbyli z ní nalezeny pouze úlomky kostí a pokožky. V Džoserově pyramidě se našlo na 40 tisíc kusů vzácných kamenných nádob z břidlice, vápence, dioritu a alabastru. Hned vedle stupňovité pyramidy Džosera se nachází druhá nejstarší pyramida na světě – Sechemchetova pyramida, která ačkoliv byla nalezena nepoškozena její útroby i s mumií byli ukradeny.

V Sakkáře se vyskytují také mastaby hodnostářů. Mastaby jsou hrobky na svou dobu velmi zvláštního typu zvláštního typu. Mastaby byli stavěny s pálených cihel, základní půdorys je čtvercový nebo obdélníkový a tvarem připomíná nízký komolý čtyřboký jehlan. V Sákkře se nachází velké množství mastab a za zmínku jistě stojí např. nejznámější Mererukova mastaba, která je tvořena 32 komorami. Dalšími ohromujícími stavbami v Sákkaře je i úchvatná Idutinu Mastabu, která byla tvořena z deseti komor a obdivovat nádherné a zachovalé nástěné malby je možno v mastabě Mechuově. Sákkara nabízí i další mastaby jako je Kagemniho mastabu, Tetiho pyramidu, Ptahhotepova mastabu a Mastabu hodnostáře Ti.

Za zmínku stojí i kultovní místo a cíl mnoha poutníků svatyně Serapeum s morovými hroby posvátných býků.

Necelé čtyři kilometry od Sakkary se nacházejí pyramidy v Abusíru, které jsou bohužel hodně poškozeny.

Mennofer je místo, které by neměl žádný návštěvník Sakkary vynechat, protže to bylo první město egyptských faraónů. Návštěvník zde najde významné muzeum, ve kterém se nachází kolos Ramesse II. Na proti muzeu se leží Apiovo balzamovací centrum, ve kterém byla mumifikována posvátná zvířata.