Borneo

Borneo je třetím největším ostrovem na světě a je jediným ostrovem na Zeměkouli o který se dělí tři státy.| O území ostrova Borneo se dělí státy Indonésie, Malajsie a sultanátu Brunej. Celý ostrov je protkán pavučinou řek, které slouží jako spojnice mezi pobřežím a vnitrozemím, ve kterém žíjí příslušníci různých kmenů. Jih a střed ostrova patří Indonésii, Malajsie zabírá sever spolu se státem Brunej, kterému náleží pouze malá část severního pobřeží.

Ostrov Borneo je i přes vysoké těžební limity stále poměrně zalesněn a to převážně mangrovovým a deštným pralesem, který poskytuje příbytek a útočiště mnoha živočišným a rostlinným druhům.

O ostrově Borneo lze bez předsudků říci, že jde o vůbec nejkrásnější ostrov ve východní části Malajsie. Borneo představuje malý ráj na zemi, který nabízí nádherné romantické pláže s jemným bělostným pískem, odpočinek ve stínu palem, tropickou džungli plnou úchvatných vodopádů a jedinečné fauny a flóry.


Kultura ostrova Borneo – Lovci lebek – Dayakové

Ještě v minulém století bylo na ostrově pro místní kmeny Ibanů hlavním měřítkem velikost jejich sbírky očištěných a vyuzených hlav příslušníků jiného kmene. Tento obřad a následné vystavení lebky před příbytkem mělo dvě duchovní poslání. V první řadě měla lebka symbolizovat mužství daného člena kmene a za druhé měla lebka poskytovat magickou sílu a chránit dům a jeho obyvatele.

Známé a pro Borneo typické jsou Dayacké domy, které jsou typické nejen svou konstrukcí, kdy je dům postaven na kůlech u břehů řek, ale také tím že v nich žije až dvacet rodin.


Zajímavosti

Název Borneo je původně holandský a pochází z období nizozemské koloniální nadvlády. Ostrov je v Evropě a Americe znám pod názvem Borneo, ale Indonéský název je Kalimantan. Tento název pro ostrov je používán i v Malajsii.

Na Borneu může návštěvník na vlastní oči poznat jednou z nejpestřejší přírody na světě, protože místní deštné pralesy poskytují útočiště pro širokou škálu zvířat a rostlin. V Sepiloku se nachází světově známé orangutaní centrum, ve kterém se návštěvník může dostat do těsného kontaktu s tímto primátem. Ostrov je skutečně velmi bohatý na faunu a proto se zde návštěvník může setkat např. s krokodýly, již zmíněnými orangutany, makaky, leopardy a nesčetným množstvím rozmanitých druhů ptactva.

Na ostrově se též nachází nejvyšší hora jihovýchodní Asie – Mt. Kinabalu, která sahá do výšky 4.095 metrů nad mořem.