Tabarka

Tabarka je malé správní městečko s velmi zajímavým přístavem, které se rozkládá na severozápadním pobřeží Tuniska, nedaleko alžírských hranic. Letovisko Tabarka bylo antickým městem, které založili Féničané na úpatí zeleného horského masivu s mnoha potůčky. Tabarka je jedno z nejkrásnějších tuniských měst, ve kterém trvale žije pouze asi 10 000 obyvatel.| V okolí městečka je malebná příroda, které obklopuje celé letovisko. Hustě zalesněné svahy pohoří Kroumirie jsou plné zvěře, a jsou tedy vyhledávanou oblastí lovců. Okolní nádherná příroda se táhne krajinou a nádherné zalesněné a rozkvetlé vrchy připomínají panenskou francouzskou oblast – Provence.

Jak již bylo zmíňeno i Tabarka, stejně jako většina tuniských měst byla založena dávnými Féničany.

Místní přístav byl centrálním transitním překladištěm mramoru, který byl těžen asi 60 km ve vnitrozemí. Dnes slouží přístav jako překladiště korku. Korek je významnou těžební surovinou a ve městě má i své muzeum, které leží příhodně, hned vedle továrny na korek (cca 2 km jižně od centra). Kolosální Janovská pevnost, která byla dlouho vev vlastnictví vojenské správy, je v současnosti přístupná i pro veřejnost. Nejkrásnější pohled na mohutnou pevnost je z místa zvaného Les Aiguilles. Les Aiguilles a oblast starého přístavu je populárním místem pro večerní procházky zamilovaných párů. Mezi velká turistická lákadla patří i návštěva místní baziliky, kterou zde vybudovali francouzští misionáři ke konci 19. století. Dnes je bazilika využívána i pro jiné kulturní akce než, ke kterým byla zbudována, a koná se zde i velice slavný jazzový festival Tabarca.

Zajímavý pohled se návštěvníkům Tabarky naskytne i z velice malebného zálivu na severním okraji města, odkud je krásný výhled na nedalekou pevnost Genoese, která sa nachází na ostrově Tabarka a s pevninou je propojen silnicí. Toto turisty dlouho opomíjené letovisko se v současnosti těší velké oblibě a nabízí dostatek kulturního i sportovního vyžití. V roce 1992 bylo ve městě zbudováno mezinárodní letiště a přibližně 4 km od Tabarky je vzdálen turistický komplex, kde je možnost užít si půvab královské hry, golfu.

Místní nádherné okolí je hodně zelené z důvodu častějších srážek. Lesy v okolí destinace Tabarka jsou více než vhodné k procházkám, protože je zde zbudováno velké množství lesních cestiček vinoucích se do okolní kopců.

Pokud je návštěvník letoviska Tabarka znuděn poleháváním na prosluněných plážích, či už je unaven z procházek místní bujnou vegetací okolních kopců, je zde v přilehlém okolí ještě spousta zábavy pro každého. Mezi nejvyhledávanější aktivity spojené s krásnou dovolenou patří hra golfu, podmořský lov nebo pouhé potápění se do hlubin místního moře k nádherným korálům a mnoho jiných sportovních, vodních i jiných aktivit.

Destinace Tabarka je proslulá konáním letního kulturního festivalu (od června do srpna), na který se sjíždějí amatérské skupiny z celého světa.

Letovisko Tabarka je jedno z turisty nejvíce vyhledávaných míst pro strávení příjemné a exotické dovolené. Během posledních několika let se město rozrostlo o celou řadu nových moderních hotelů, bungalovů a jiných ubytovacích zařízení a každým rokem jsou služby turistům rozšiřovány a zlepšovány vstříc většímu komfortu turistů.

Okolí Tabarky

Ain Draham

Na svazích masivu Jebel Biri (1 014 m), na nejvyšším vrcholu pohoří Kroumirie, se rozkládá velice malebné místo, zvané Ain Draham. Místo bylo již za nadvlády Francouzů vyhlášené mezi lovci a právě v místních lesích byli zastřeleni poslední lvi a leopardi, kteří obývali severní Tunisko. Dnes je oblast spíše vyhledávaná jako místo, kde si lze odpočinout od nesnesitelného horka, ale i tak je zde lovectví prosperujícím businessem.

Místní unikátní architektura se vyznačuje speciálně konstruovanými střechami budov, které jsou navrženy tak, aby zadržovali sníh.
Hammam Bourguiba

Vesnička s orientálním názvem Hammam Bourguiba se nachází asi 15 km jihozápadním směrem od městečka Ain Draham, v malém údolí nedaleko hranic s Alžírskem. Vesnička je vyhlášená zejména pro místní horké prameny, které jsou používány v různých procesech lečby.
Beni Metir

Opačným směrem než vesnička Hammam Bourguiba, tedy na jihovýchod, ve vzdálenosti asi 10 km od Ain Draham, se rozkládá další velice malebné a poetické místo Beni Metir. Vesničkku zde vybudovali Francouzi v roce 1950 a měla sloužit jako ubytovna pro dělníky, kteří sem přijeli stavět přehradu. Po té co byla přehrada dostavěna, vesnice zůstala a Beni Metir je dnes vyhledávanou a oblíbenou destinací.
Potápění

Tuniské letovisko Tabarka nabízí vůbec nejlepší podmínky pro potápění v celém Tunisku. Tabarka nabízí velké množství možností ponoru a šest nádherných místeček leží asi 30 minut plavby z přístavu. Nejrkásnější a zároveň i nejvyhledávanější jsou oblasti Roche Mera nebo Les Tunnels, která jsou vhodná spíše pro zkušené potápěče, ale i začátečník zde malezna mnoho úchvatných míst vhodných pro potápění.
Lovění zvěře

Tabarka, a v podstatě celá oblast severního Tuniska, je velice oblíbenou lokalitou lovců zvěře, která je do těchto oblastí vlákána místní hojnou populací zajíců, divokých koček nebo černé zvěře.