Haiti

Ostrovní stát Haiti nabízí nejkrásnější pláže nejen v Karibiku, ale v celém Atlantiku a je jako stvořen pro pohádkovou exotickou dovolenou.

|

Státní zřízení: republika

Hlavní město: Port-au-Prince (ca 753 000 obyvatel)

Rozloha Haiti: 27 750 km2

Nejvyšší vrchol: Chaine de la Selle (2 674 m.n.m.)

Počet obyvatel: cca 8 400 000 obyvatel

Hustota obyvatelstva: 293 obyv./km2

Úřední jazyk: francouzština, kreolština

Rasové složení: černoši (90%), mulati (9%), běloši (1%)

Náboženství: římskokatolické (80%), evangelické (16%), ostatní (4%), přibližně 70% obyvatel praktikuje kult voodoo, který pochází z V Afriky

Urbanizace: 31,6%

Gramotnost: 55%

Geografie

Území Haiti(též nazývána „hornatá zem“) zabírá západní třetinu Karibského ostrova Hispaniola a také několik přilehlích ostrůvků v souostroví Velkých Antil.

Sever a jih území Haity tvoří pohoří, které zabírá asi 60% pevniny. Na jihu Haiti se rozkládá pohoří Massifde la Hott ve kterém se nachází hora Pic Macaya (2347m.n.m.). Z východu na západ se táhne horský masiv – Massif de la Selle s nejvyšším vrcholem Haiti, horou HaitiPic de la Selle (2674m.n.m.).

Historie

Do konce 18.století bylo území dnešní Haiti francouzská kolonií. Po vzpouře otroků roku 1804 vznikl na ostrově Hispaniola nezávislý stát Haiti, který se stal první nezávislou černošskou republikou na světě. Následkem vnitřních nepokojů a střídání vojenských diktatur se Haiti propadlo mezi nejchudší státy Střední Ameriky.

Památky

Port-au-Prince se anchází dvě nejslavnější Haitské katedrály: Cathédrale de Port-au-Prince a de la Jste Trinité.

Cap Haitien se nachází na pobřeží a nabízí několik pevností, z nichž nejznámnější je pevnost Citadelle.

Jacmel je významné středisko obchodu, ve kterém se anchází několik různých chrámů a známo je též díky tradici woodoo kultu.

Parc National Macaya je nejznámější národní park na Haiti.