Destinace – Monastir

Malebné tuniské přístavní město Monastir se nachází na špičce skalnatého poloostrova na nejjížnějším konci Hammametského zálivu a řadí se mezi nejoblíbenější destinace této půvabné země.| Letovisko Monastir nabízí nejen čisté středozemní moře a relaxaci ve stínu palem, na některé z pláží s příjemně jemným pískem, ale poskytuje i široké sperktrum tuniské kultury, nádherné historické památky v centru města, půvabný rybářský přístav nebo prezidentský palác.

Místní pláže ve spojení s velice jemným pískem vytvářejí prostředí, které je jako stvořené i pro aktivní dovolenou a provozování široké škály vodních sportů. V destinaci Monastir je i komplex velice luxusních hotelů, které jsou ve spojení s krásou města a místních pohádkových pláží schopny splnit prakticky všechny požadavky i velmi náročných hostů. To vše a mnohem víc nabízí letovisko Monastir, jedna z nejmalebnějších destinací Tuniska.

Nám dneska známé letovisko Monastir má svůj původ v obchodním přístavu nazývaném Rous Penna, který nechali vystavět Féničané. V dobách římských se jméno změnilo na Ruspina a po té co bylo obsazeno Araby, dostalo město své jméno, které si dochovalo až do dnes – Monastir.

Původně byl Monastir pouze přístavní město, které bylo za dob římanů přestavěno na jakýsi Caesarův tábor a zároveň sloužilo římské armádě jako opěrný bod při taženích do Afriky.

V 8. století našeho letopopčtu byla v Monastiru zbudována první islámská stavba – pevnost – tzv. ribat, která je dominantou města. Ribaty jsou jakési opevněné kláštery, které měly původně obranný význam před útoky křížových tažení křesťanů.

V posledních desetiletích byl ribat několikrát renovován a přetavován. Z místnosti, která původně sloužila místním mnichům bojového řádu jako modlitebna, bylo vybudováno malé ale velice působivé muzeum. V tomto velmi malém muzeu se nabízí návštěvníkům možnost obdivovat velice zajímavou sbírku předmětů, které jsou z různého období tuniské historie.

Monastir je rodiště vůbec prvního tuniského prezidenta – Habiba Bourguiby, který se velkou měrou zasloužil o atraktivitu letoviska Monastir v cestovním ruchu. Město Monastir opěvuje svého buditele a otce národa, a proto se po celém městě nachází velká spousta památek, jemu zasvěcených.

Mezi nejvýznamnější patří Bourguiba a především mauzoleum rodu Bourguibů, které se nachází v nádherné stavbě s osmihraným minaretem a kopulemi. Dalšími významnými stavbami Monastiru je bezesporu pevnost Ribat, Velká mešita nebo starobylá čvrť Charaga.

Velká část města byla nedávno přestavěna a dnes je opravdu na co se dívat. Monastir je plný nádherných masivních staveb v krémovém odstínu a nad nimi se vysoko tyčí věže a kupole. Promenády a ulice jsou čisté, lemované exotickými druhy palem. Rozpálené písečné pláže a čisté moře dotvářejí tu pravou atmosféru pohodové dovolené.

Výlety do okolí Monastiru
Sousse – nádherné a dobře známé přímořské letovisko, které je též třetím největším městem v Tunisku.
El Jem – V této turistické lokalitě se nachází třetí největší koloseum římské říše, které mělo kapacitu až 30 000 diváků.
Chott El Djerid – zde najde turista největší solné jezero v Tunisku (délka 250 km).
Kairouan – je čtvrtým nejvýznamnějším místem v islámském světě a je též jakým si náboženským centrem Tuniska.